Swissquote

Swissquote

Jako wiodący dostawca usług finansowych on-line, bank Swissquote oferuje innowacyjne rozwiązania i narzędzia analizy by sprostać rozległym wymaganiom i potrzebom swoich klientów. Przyjazna użytkownikom platforma zapewnia rozwiązania dla eForex, ePrivate Banking oraz eHipotek. Obok niskokosztowych usług dla klientów prywatnych, Swissquote oferuje wyspecjalizowane usługi dla niezależnych zarządzających aktywami oraz klientów korporacyjnych. Swissquote Bank Ltd posiada licencję bankową wydaną przez instytucję nadzorującą Szwajcarski rynek finansowy – FINMA – Financial Market Supervisory Authority, będąc jednocześnie członkiem Szwajcarskiego Stowarzyszenia Bankowców. Firma matka, Swissquote Group Holding Ltd, jest notowana na giełdzie SIX Swiss Exchange pod symbolem SQN.

Copyright 2017/2018 FxCuffs