Paweł Jackowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, TMS Brokers

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami. Makler papierów wartościowych – nr licencji 495. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym, zdobywał doświadczenie na stanowiskach:

  • Zarządzający Funduszami – TFI Allianz Polska S.A. (m.in. Allianz Selektywny, Allianz Platinum FIZ)
  • Dyrektor Biura Portfeli Akcyjnych – Ipopema Asset Management S.A. (m.in. Ipopema Akcji, SKOK Etyczny)
  • Zarządzający Funduszem, wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Aktywami – OPERA TFI S.A.
  • Specjalista w Zespole Zarządzania Portfelem – Dom Maklerski PKO BP S.A.
  • Trader Akcji w Departamencie Inwestycyjnym – Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A.

Talks