Marek Wolos FxCuffs 2018 Prelegent

Marek Wołos

,

Doświadczony ekonomista i menedżer, specjalista w zakresie rynków finansowych i zabezpieczania ryzyka walutowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku CFD/FX, zarówno we współpracy z niższym i wyższym szczeblem kierownictwa oraz z nadzorem finansowym i właścicielskim.

Posiada kompetencje w zakresie doradzania przedsiębiorstwom w zabezpieczeniu ryzyka rynkowego (walutowe, surowcowe, stopy procentowe), wycen i analizy finansowej przedsiębiorstw, współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz z inwestorami poszukującymi finansowania zewnętrznego.

Jako członek zarządu TMS Brokers w latach 2010-2015 odpowiedzialny był za departament zarządzania pozycją, a w późniejszym okresie departament doradztwa i analiz. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego Athena Investments.
W grudniu 2016 r. Izba Domów Maklerskich działająca na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, podejmując nowe działania dotyczące rynku OTC instrumentów pochodnych powołała Pana Marka Wołosa na stanowisko eksperta IDM ds. rynków OTC instrumentów pochodnych.

Wykładowca akademicki oraz aktywny komentator tematyki gospodarczej i walutowej w mediach.

Talks